Investeringen door ECB Groep

Ondernemen met oog voor milieu, mens en maatschappij.

Wij hebben onze roots in de financiële dienstverlening. Daarnaast willen wij meer doen om onze bijdrage aan een betere wereld te leveren. Hiervoor richten wij ons op drie pijlers; milieu, mens en maatschappij.

Millieu

Wij investeren in de energietransitie, groenprojecten voor vermindering van broeikasgassen en projecten voor bescherming van biodiversiteit.

Mens

Voorkomen is beter dan genezen. Met dit motto investeren wij in preventieve gezondheidszorg en een gezondere levensstijl.

Maatschappij

Naast onze investeringen in microkredieten en maatschappelijke projecten, faciliteren wij werknemers wanneer zij zich voor ANBI's willen inzetten.

invest 2352
invest 2352
invest 2320b
invest 2320b
invest 2311b
invest 2311b
Invest 2301
Invest 2301
invest 2333
invest 2333
invest 2332
invest 2332
invest 2360b
invest 2360b

Heb je een goede aanvulling voor onze activiteiten welke in een van deze pijlers past? Neem dan contact met ons op.