Welkom bij ECB Groep

1 Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. 2 Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal. 4 Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten. 6 Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit zal slagen of dat, of dat het allebei goed zal zijn.

Prediker 11:1-2,4,6